ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ายกครูในการตั้งชื่อ - นามสกุลใหม่
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่าน

                           ด้วยอาจารย์ สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี เจ้าของเว็บไซต์ ที่ท่านกำลังเข้าชมอยู่นี้ ได้ให้บริการ ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล และตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน มาเป็นระยะเวลารวม 5 ปี แล้ว ( เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2546 จนถึงปัจจุบัน ) โดยเริ่มทำนายเปิดตัวทางเว็บไซต์ เมื่อต้นปี 2549 โดยมีอัตราค่ายกครู ในการตั้งชื่อ 200 บาท และตั้งนามสกุล 500 บาท และตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ฟรี
                           ต่อมาจากการศึกษาวิชาการตั้งชื่อหลาย ๆ ศาสตร์ ทำให้พบเห็นความสำคัญและจำเป็นว่าในการตั้งชื่อนั้น ควรจะตั้งให้ถูกต้องทั้งสี่หลัก ก็คือ หลักเลขศาสตร์ , หลักอายตนะ , หลักทักษา และหลักภาษาศาสตร์ จึงจะเป็นการตั้งชื่อที่สมบูรณ์แบบ และช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากห้วงแห่งทุกข์ได้จริง โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินชีวิตในทางสายกลาง ภายใต้กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อีกทั้ง จะไม่มีข้อตำหนิ จากนักปราชญ์ราชบัณฑิตรวมทั้งผู้รู้ทั้งหลาย
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากลำบากยิ่งในการตั้งชื่อที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านที่สนใจ เนื่องจากอาจารย์ไม่อยากทำให้ใครต้องผิดหวัง หรือได้ชื่อที่ไม่ดีไป จนต้องเปลี่ยนชื่อใหม่หลาย ๆ ครั้ง เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีหลายคนเคยตั้งชื่อมาแล้วหลายครั้งแต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้น ก็ต้องมาให้อาจารย์แก้ไขให้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากชื่อที่ตั้งนั้นตั้งไม่ถูกหลักนั่นเอง เปรียบเหมือนคนไข้ที่ได้ยาผิดอาการเจ็บป่วยก็ไม่อาจทุเลาเบาบางฉันนั้น
                             นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ยังมีความตั้งใจอย่างสูงสุด ที่จะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันที่หลายคนมองข้าม และจะหาคนที่เข้าใจพวกเขาเหล่านั้นยาก นอกจากผู้ที่เคยมีญาติป่วยเป็นโรคนี้จะรู้ดีว่ามันมีความทุกข์ทรมานเพียงใด ทั้งคนป่วยไข้และผู้ใกล้ชิด อาจารย์ได้เห็นตัวอย่างการเสียสละเพื่อสังคมอย่างท่านเจ้าคุณ อลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี แล้ว ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือท่านได้ไม่มากก็น้อย ตามกำลังที่พอจะทำได้ จึงขอให้ทุกท่านได้เข้าใจและช่วยเหลืออาจารย์ให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการร่วมทำบุญ ผ่านทางค่ายกครูที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ ดังนี้
                              1. ค่ายกครูในการตั้งชื่อใหม่ 500 บาท ( ประกอบด้วย 4 ศาสตร์ คือ เลขศาสตร์ ,อายตนะ ,ทักษา และภาษาศาสตร์ )
                              2. ค่ายกครูในการตั้งนามสกุล 1,500 บาท ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน 2,000 บาท (ตั้งตามหลักเลขศาสตร์ตามความเหมาะสม กับประเภทกิจการ หรือตามความต้องการของท่าน )
                               3. สำหรับเด็กเกิดใหม่ ตั้งชื่อ 300 บาท (เนื่องจากที่ผ่านมาอาจารย์บริการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ให้ฟรี โดยจะตั้งให้คนละหนึ่งชื่อ แต่ก็มีผู้ปกครองหลายราย ต้องการให้ตั้งชื่อเผื่อเลือกหลายชื่อ และประสงค์จะจ่ายค่าครูตามปกติ ประกอบกับเว็บพันธมิตร หลายๆเว็บไซต์ก็มีการคิดค่ายกครูในการตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ อาจารย์จึงได้ปรับเปลี่ยน อัตราค่าครู สำหรับเด็กเกิดใหม่ เป็นคนละ 300 บาท แต่ยังคงให้บริการฟรี สำหรับ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการทุกรูปแบบ ภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา ตั้งชื่อให้ฟรี)

                                 และหากท่านใด มีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดหรือท่านเจ้าคุณอลงกต โดยตรงก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://www.phrabatnampu.com

 


การได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ ถือเป็นมหากุศลอันประเสริฐ และเป็นยอดงานแห่งชีวิต

อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
ที่ทำการบ้านโหราเลขศาสตร์ 52/1 หมู่ที่ 3 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150