--ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น--


                     เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้กระผมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน นามสกุลให้ เป็นเวลาสามปีแล้ว ที่ผมได้ใช้วิชาเลขศาสตร์ แก้ปัญหาชีวิตให้กับผู้คนให้หลุดพ้นหรือหลีกหนีจากห้วงแห่งความทุกข์ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้จดสถิถิติไว้ว่า มีจำนวนเท่าใดแต่จำได้ว่ามีจำนวนหลายพันคนแล้ว หลาย ๆ คนที่เปลี่ยนชื่อไปแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เล่าประสบการณ์ให้ผมฟังทั้งทางโทรศัพท์และการพูดคุยกันส่วนตัว ซึ่งผมก็ขอแสดงความยินดีกับสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกท่านเหล่านั้น

                   บัดนี้ผมได้จัดทำเวปไซต์เกี่ยวกับชื่อ และนามสกุล ที่ท่านได้เปิดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะท่านที่เคยให้ผมเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล ให้ ผมอยากจะขอให้ท่านร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเล่าประสบการณ์หลังการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แล้ว ว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยการเขียนแสดงความเห็นลงในเวปนี้ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในทางสถิติ เพื่อการศึกษา เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง ให้ดีที่สุด โดยผมอยากได้ข้อเท็จจริงทั้งเรื่องดีและไม่ดีทั้งด้านบวกและด้านลบ ท่านจะชมหรือด่าหรือแสดงความเห็นอย่างไรก็ได้ ผมยินดีที่จะน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายทั้งปวง

                    เปรียบเหมือนท่านเป็นคนไข้ ที่ได้วางใจให้หมออย่างผมรักษา หลังจากที่ผมได้ให้ยาชนานต่าง ๆ (เปลี่ยนชื่อ) ให้ กับแต่ละคนซึ่งมีโรค (กรรม ) ไม่เหมือนกันไปแล้ว หากยาที่ผมให้ไปนั้นเป็นยาดีรักษาโรค(กรรม)ที่ท่านเป็นอยู่ได้ผลดีขึ้น ก็ขอให้บอกผมด้วย เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลสำหรับให้ผมนำยาดังกล่าวไปรักษาคนไช้รายอื่น ๆ แต่ถ้าผมจัดยาให้ไปแล้วทำให้โรคของท่านกำเริบ (ชีวิตแย่ลง) เลวร้าย ยิ่งกว่าเก่า ก็ขอให้บอกเล่าให้ผมฟังด้วย เพื่อที่ผมจะได้ไม่จัดยาขนานดังกล่าว ให้กับคนไข้รายอื่น ๆ อีก ซึ่งหากผมทำไปโดยไม่รู้ ก็เปรียบเสมือนผมได้สร้างบาป สร้างกรรม อย่างไม่น่าให้อภัย……….เชิญวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่ครับ

อาจารย์ พันตำรวจตรีสุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
10 มีนาคม 2549

***เชิญแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ครับ ***

กลับบ้าน