บิดาแห่งวิชาโหราเลขะศาสตร์ไทย

อาจารย์พลูหลวง

“ ท่านอาจารย์ พลูหลวง ”

                           ท่านอาจารย์พลูหลวง มีชื่อจริงว่า ประยูร อุลุชาฏะ ท่านเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ (ปัจจุบันท่านถึงแก่กรรมแล้ว) ท่านถือเป็นปูชนียบุคคลที่นักโหราศาสตร์ต่างให้การยอมรับในความสามารถ ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ท่านได้ทุ่มเทศึกษาโหราศาสตร์หลายแขนงโดยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะไปที่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ท่านได้แต่งตำหรับตำรามากมายเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักโหราศาสตร์รุ่นหลัง ๆ เป็นอย่างมาก                        เกี่ยวกับวิชาเลขศาสตร์ ( เลขะศาสตร์ )นั้น ท่านอาจารย์เป็นหนึ่งเดียวที่ได้ทุ่มเทศึกษา โดยใช้เลขศาสตร์ของตะวันออก วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ เลขศาสตร์ของตะวันตก เป็นการผสมผสานกันอย่างมีเหตุมีผลโดยท่านได้ศึกษาค้นคว้าหาเหตุผลเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวเลข จาก ตำราเล่มหนึ่งซึ่งแต่งโดยฝรั่งชาวตะวันตก ชื่อ ไคโร บุ๊ค ออฟ นัมเบอร์ ซึ่งท่านก็ได้ให้เหตุผลแย้งไว้ในบางส่วน ซึ่งถือว่าเป็นความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างสูงทีเดียว                     
                      ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ตำราเลขศาสตร์ ที่มีวางจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาด ส่วนใหญ่จะใช้ตำราของท่านอาจารย์พลูหลวง เป็นต้นแบบทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ท่านอาจารย์พลูหลวง คือบิดาแห่งวิชาเลขศาสตร์ไทย ก็ว่าได้                    
                      สุดท้ายนี้ ขอให้คุณงาม ความดีที่ท่านอาจารย์พลูหลวงได้สร้างไว้ โดยเฉพาะศาสตร์ที่ว่าด้วยตัวเลข หรือวิชาเลขศาสตร์ ที่ผมได้มีโอกาสศึกษา ที่ทำให้อนุชนคนรุ่นหลัง ให้ได้มีโอกาสล่วงรู้รหัสชีวิต รหัสกรรม ในภพอดีตชาติ และได้มีโอกาสแก้ไขรหัสชีวิต รหัสกรรม ซึ่งแฝงอยู่ในชื่อหรือนามสกุล ให้ความทุกข์บรรเทาเบาบาง เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี ได้มีโอกาสพบชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งบุญกุศลทั้งหลายที่ ผมได้สร้างสมมาในทุกภพทุกชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน ขอได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญานของ ท่านอาจารย์พลูหลวง สู่สัมปรายภพสถิตย์ในทิพย์วิมาน ตลอดชั่วกาลนานเทอญ………………


ด้วยจิตคารวะ พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี
กลับบ้าน

www.surawat191.com
โทร.083-5541499, 087-1466955

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น