เรียนรู้เลขศาสตร์


              วิธีถอดรหัสชื่อ -นามสกุล

         การวิเคราะห์ชื่อ - นามสกุล ตามหลักเลขศาสตร์นั้น จะนำชื่อและนามสกุล มาเขียนไว้แล้วแทนค่าตัวเลขลงไปตามตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ ( ค่าของตัวอักษรเทียบค่าตัวเลข อยู่ในเลขศาสตร์) ที่นำมาตั้งเป็นชื่อและนามสกุล โดยแบ่งรหัสหรือตัวเลข ออกเป็น 3 คู่ หรือสามส่วน ดังนี้
        1.คู่ที่ 1 จากชื่อ จะส่งผลให้กับชีวิต 40 เปอร์เซ็นต์
        2.คู่ที่ 2 จากนามสกุล จะส่งผลให้กับชีวิต 20 เปอร์เซ็นต์
        3.คู่ที่ 3 จากผลรวมของเลขชื่อ และนามสกุล จะส่งผลให้กับชีวิต 40 เปอร์เซ็นต์
เมื่อได้เลขทั้งสามกลุ่ม ออกมาแล้ว ก็ไปอ่านค่าตัวเลขตามตำราเลขศาสตร์ ได้เลย ว่าตัวเลข ของชื่อ และนามสกุล ที่เราใช้อยู่นั้น อยู่ในกลุ่มเลขให้คุณ ,ให้คุณปานกลาง หรือเลขต้องห้าม หรือไม่ ดีหรือไม่ดี อย่างไร

*** วิธีดู จะต้องดูประกอบกันทั้งสามส่วน จึงจะถูกต้อง มีหลายคนที่มีชื่อดีแต่ไม่เข้ากับนามสกุล ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน***

ชื่อ
นามสกุล
วิเคราะห์
รหัสชื่อ
รหัสนามสกุล
ผลรวม
สระบน
 4   9
4  9  7
สุรวัจน์
สุรวัฒน์มนตรี
ตัวอักษร
7 4 6 6 5
7 4 6 3 5 5 5 3 4
สระล่าง
1
1
รวม 42
รวม 63
รวม 105

หลังจากถอดรหัสแล้ว จะได้รหัส 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
ชื่อ 42 นามสกุล 63 ผลรวม 105 ( จากนั้นก็ไปอ่านค่าเลขศาสตร์ ตามรหัสจากตำราได้เลย)
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น


อาจารย์พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.086 - 611-7905
สำนักงานเลขที่ 38/200 หมู่บ้านสุขประยูรฮิลล์ ถ.ศุขประยูร ม.9 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กลับบ้าน