พ.ต.ต.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี

          

วิธีการตั้งชื่อด่วน

               

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 265-4-30551-1
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1 เลขที่ 147-2-74161-2
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 505-247980-7
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 207-1-71628-0
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 301-2-51028-9

      

  ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้ตั้งชื่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 086 - 6117905 โดยแจ้งการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารข้างต้น พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกับอาจารย์
โดยตรง (รับเฉพาะการตั้งชื่อตัวเท่านั้น)
ค่ายกครู เปลี่ยนชื่อใหม่ ท่านละ 200 บาท
 

 

แจ้งการชำระค่ายกครู
กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม

 

 

ชื่อ :

  *

นามสกุล :

  *
วันเดือนปี และ เวลาเกิด :   *
E-mail :   *
โทรศัพท์ติดต่อ (บ้าน,มือถือ) :   *
บัญชีที่โอน :  
วันที่โอน :  
เวลาที่โอน :   น.
มีความประสงค์  
จำนวนเงิน :   * บาท
     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์พันตำรวจตรี สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.086 - 611-7905
สำนักงานเลขที่ 38/200 หมู่บ้านสุขประยูรฮิลล์ ถ.ศุขประยูร ม.9 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กลับบ้าน

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

setstats 1