พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี

อัตราค่าครูในการตั้งชื่อและนามสกุล

 


    นื่องจากชื่อเดิมของเรานั้น ถูกตั้งขึ้นมาตามกระแสกรรมในอดีตชาติ ในการเปลี่ยนชื่อหรือแก้กรรมตามศาสตร์ต่างๆ
จึงควรให้คนที่ศึกษาศาสตร์ด้านนั้นๆ ซึ่งได้เข้าพิธีครอบครูและได้รับอนุญาตจากเบื้องบนแล้วเท่านั้น เป็นคนเปลี่ยนชื่อ
หรือแก้กรรมให้ การที่เราตั้งชื่อเองจากตำราแม้ได้ชื่อเป็นรหัสที่ดี ก็อาจจะไม่ส่งผลดีก็ได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีค่ายกครู
ในการแก้กรรมตามศาสตร์ต่างๆ สำหรับการเปลี่ยนชื่อในเว็บนี้ ครูบาอาจารย์ได้กำหนดค่าครูไว้ดังนี้

 

- วิเคราะห์ชื่อ ฟรี!
- ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ คนละ 300 บาท (โดยให้บอก 1.เพศ 2.วันเดือนปีเกิด 3.ชื่อ และนามสกุลของบิดามารดา มาด้วย)
- ตั้งชื่อใหม่ ค่าครูคนละ 500 บาท (ใช้หลัก 1.เลขศาสตร์ 2.อายตนะ 3.ทักษา)
- ตั้งนามสกุลใหม่ ค่าครู 1,500 บาท
- ตั้งชื่อบริษัท ห้างร้าน ค่าครู 2,000 บาท


 

ขั้นตอนการขอรับการตั้งชื่อ-นามสกุล ใหม่

       

ท่านที่มีความประสงค์จะให้อาจารย์สุรวัจน์ ฯ เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลใหม่ให้ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

               1.ทำการโอนเงิน ค่ายกครู เปลี่ยนชื่อใหม่ ท่านละ 500 บาท , เปลี่ยนนามสกุลใหม่ 1,500 บาท ,ตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน 2,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี ดังต่อไปนี้


บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 265-4-30551-1
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 1 เลขที่ 147-2-74161-2
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 505-247980-7
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 207-1-71628-0
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาชลบุรี เลขที่ 301-2-51028-9

                
2.กรณีท่านที่มีอีเมลส่วนตัว ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงินตามข้อ 1.พร้อมรายละเอียด ชื่อ - สกุล เดิม วัน เดือน ปี เวลาเกิด พร้อมจุดประสงค์ในการขอตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล หรือตั้งชื่อบริษัทห้างร้าน ผ่านทางอีเมล surawat191@hotmail.com แล้วท่านจะได้รับชื่อใหม่,สกุลใหม่ หรือชื่อบริษัทห้างร้าน ภายใน 3 วัน
และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ...แบบฟอร์มการแจ้ง

                3.กรณีท่านที่ไม่มีอีเมลส่วนตัว สามารถแจ้งความประสงค์ให้ตั้งชื่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 086 - 6117905 โดยแจ้งการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเช่นเดียวกันกับข้อ 1. และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ...แบบฟอร์มการแจ้ง แล้วโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกับอาจารย์โดยตรง (รับเฉพาะการตั้งชื่อตัวเท่านั้น)

               4.กรณีท่านที่ต้องการให้ตั้งชื่อทางจดหมาย สามารถส่งจดหมายพร้อม ธนาณัติค่ายกครูเช่นเดียวกันกับข้อ 1. โดยให้ส่งจดหมายมาที่
อาจารย์สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี สถานีตำรวจโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

****หากยังไม่ได้รับชื่อภายในกำหนดให้โทรศัพท์สอบถามได้ตลอดเวลาที่เบอร์มือถือ อาจารย์ หมายเลข 086 - 6117905

           

วิธีการโอนเงินชำระค่าครู

    

1. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM
- ไปที่เครื่อง ATM ใส่บัตร ของคุณแล้วกด Password จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน และเลือกไปที่ "บริการโอนเงิน" เลือกประเภทบัญชี พร้อมทั้งกรอกเลขที่บัญชีของ อ.สุรวัจน์ ปรากฏที่หน้าเว็บหลัก และจำนวนเงิน กดปุ่มถูกต้อง

2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
-ไปที่ธนาคารกรอกข้อมูลโอนเงินระบุเลขที่บัญชีของ อ.สุรวัจน์ จำนวนเงิน และติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

3. โดยธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
- กรอกรายละเอียด และทำการจัดส่ง โดยระบุชื่อที่อยู่ผู้ส่ง และชื่อที่อยู่ของผู้รับ (อ.สุรวัจน์) ให้ชัดเจน ในการทำธนาณัติจะต้องเสียค่า
ธรรมเนียม 5 บาท ต่อธนาณัติ 1,000 บาทแรก และค่าธรรมเนียม 1 บาทต่อการทำธนาณัติทุกๆ 1,000 บาท

 

***หมายเหตุ***

          ผู้จัดทำเว็บมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่วิชาเลขศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ เงินค่าครูส่วนหนึ่ง จะนำไปร่วมทำบุญตามวัดต่างๆ ตามแต่โอกาสจะอำนวย และร่วมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ในวาระต่างๆ

 

 

อาจารย์พันตำรวจโท สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี โทร.086 - 611-7905
ที่ทำการบ้านโหราเลขศาสตร์ 52/1 หมู่ที่ 3 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

กลับบ้าน

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

 


setstats 1