จากใจอาจารย์…


“ กัมมุมา วัตตะตี โลโก” สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม           
       
                     พระพุทธองค์ ทรง ตรัสต่อ สุภมานพฯ ปรากฏเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎก ( จูฬกรรมวิภังคสูตร) ใจความว่า“ ดูกร สุภมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจักทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”                   
                       แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า อดีตชาติ ที่ผ่านมานั้นเราได้ทำกรรมดี หรือกรรมชั่ว มาอย่างไร หากเคยทำกรรมไม่ดีมาจะสามารถหลีกเลี่ยง ไม่ต้องรับผลของกรรมได้หรือไม่ ผมบอกได้เลยครับว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีกรรมได้ แต่เราก็สามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือยืดระยะเวลาในการใช้กรรมออกไป ได้ จนกระทั่งอาจจะได้รับการอโหสิกรรมในที่สุดก็ได้ หากเป็นกรรมเล็กน้อย ไม่เป็นอนันตริยกรรม เช่นเดียวกันกับเราเป็นหนี้เขา เราจะต้องใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ แต่เราอาจจะขอผ่อนชำระได้จนกว่าจะใช้หนี้หมด                    ในทางกฎหมายอาญาบ้านเมืองก็เช่นเดียวกัน หากผู้ต้องหาหรือจำเลยให้การรับสารภาพผิดต่อศาล และได้ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดี หรือได้ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี ก็เป็นเหตุให้ศาลลดโทษได้ จากโทษหนักก็จะเป็นเบา หรือหากโทษเบา ก็อาจจะรอการลงอาญาไว้ได้                    กรรมในอดีตชาติ นั้นยากที่เราจะหยั่งรู้ว่าเราเคยทำกรรมอย่างไรมาบ้าง เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดที่จะสามารถหยั่งรู้กรรมได้ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ท่านมีญานหยั่งรู้ สามารถบอกกรรมในอดีตได้ แต่ปัจจุบัน นี้ยากที่จะหาผู้ที่มีญานหยั่งรู้เช่นนั้นได้ ผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีหลายคนสามารถรู้กรรมได้ ทั้งสมณะหลายองค์ และฆราวาส หลาย ๆ ท่าน ซึ่งผมก็ไม่อยากแนะนำให้ท่านไปพบ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความจริงได้ จะเชื่อหรือไม่ก็คงจะขึ้นอยู่กับวิจารณญานของแต่ละท่าน                    แต่จากการที่ผมได้มีโอกาสศึกษาวิชาเลขศาสตร์ ก็ทำให้ได้รู้ว่าชีวิตของคนเรานั้น ถูกกำหนดบทบาทไว้ด้วยชื่อ และนามสกุล ซึ่งถือเป็นรหัสชีวิตที่แฝงอยู่ เหมือนปริศนา ( กรรม )ที่ธรรมชาติอยากจะบอกเราว่า วิถีชีวิตที่เราจะก้าวเดินไปนั้นเป็นอย่างไร ชื่อและนามสกุล สามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยใจคอ วิถีชีวิต หน้าที่การงาน คู่ครอง หรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บได้ (ท่านเชื่อหรือไม่) หากไม่มีวิชาเลขศาสตร์ เราก็ไม่สามารถที่จะรู้รหัสชีวิตได้ ก็จะต้องแสดงบทบาท ตามที่ถูกกำหนดมาจนกว่าละครชีวิตจะจบลง นั่นคือความตาย ซึ่งเราทุกคนต่างก็หลีกหนีไม่พ้น วิชาเลขศาสตร์เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์หรือหลีกหนีจากทุกข์ได้ ท่านอย่าเพิ่งเชื่อผม จนกว่าท่านจะได้ถอดรหัส ชื่อ นามสกุล ของท่าน จากวิชาเลขศาสตร์ ในเวปนี้ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยใจเป็นกลาง ตามรหัสตัวเลข ในตำรา ซึ่งท่านอาจารย์ธีรวัฒน์ ฯ ท่านได้เขียนไว้ ผมจึงได้นำมาลงไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษา เพื่อสั่งสมบุญกุศล เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่มีทุกข์ได้พ้นทุกข์ เมื่อได้ศึกษา แล้วท่านจะเข้าใจชีวิตดีขึ้น หากไม่เข้าใจจุดไหน อย่างไร โทรศัพท์สอบถามผมได้ตลอดเวลา ผมยินดีที่จะให้คำปรึกษากับทุกท่าน และผมขอยืนยันกับท่านอีกครั้งว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม “ ชื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น การเปลี่ยนชื่อดี ก็ไม่อาจทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ หากท่านไม่ประกอบกรรมดีด้วย ”
 

ด้วยรักและปรารถนาดี

                  อาจารย์ พ.ต.ท.สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี    มือถือ 086-611 - 7905

กลับบ้าน

 

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น